Hexteq


Ongelmia levylämmönvaihtimessa?

HEXTEQ varmistaa levylämmönvaihtimesi kunnon nopeasti, luotettavasti ja ilman häiriöitä tuotannossa.

hexteqLevylämmönvaihtimien levyihin kehittyy korroosion jälkiä, säröjä, halkeamia ja reikiä myös aivan normaalissa käytössä. Osa rei’istä saattaa kehittyä esimerkiksi kavitaation johdosta hyvinkin nopeasti, osa taas kasvaa hitaasti tai ei välttämättä lainkaan. Vuodosta aiheutuva ristikontaminaatio saattaa tulla yritykselle erittäin kalliiksi, sekä tuotteiden pilaantumisen että kuluttajille aiheutuvan vaaran vuoksi.

Perinteisesti levylämmönvaihtimen mahdolliset vuodot on tarkastettu avaamalla levypakka. Tämä toimenpide on aikaa vievää ja hankalaa, eivätkä vuotokohdat silti ole aina helposti havaittavissa. Lisäksi toimenpide edellyttää lähes aina tiivisteiden vaihtamista, mikä osaltaan lisää kustannuksia.

Easytest Hexteq on moderniin ultraääni-tekniikkaan perustuva levylämmönvaihtimien kuntotesti, joka kestää ainoastaan viisi minuuttia testattavalta osastolta. Lämmönvaihtimen kummatkin puolet täytetään vedellä ja toinen puoli paineistetaan normaalin käyttöpaineeseen (noin 4 bar). Herkkä anturi tunnistaa pienimmänkin vuodon sekä määrittää reiän koon. Mikäli vuoto on huomattava, lämmönvaihdin tulee korjata välittömästi. Pieni, tuotannolle vaaraa aiheuttamaton vuoto merkitään raporttiin ja vuodon kehittymistä seurataan seuraavissa säännöllisissä testeissä.

hexteq_kaavio