Testaustoiminta


Teemme yhteistoimintaa englantilaisen EIT Internationalin kanssa. EIT on nykyaikaisten testausmenetelmien johtava kehittäjä maailmassa. Lisätietoja yrityksestä www.eit-international.com

 

Hexteq-vuototestaus on nimesä mukainen; helppo, nopea ja luotettava
Levylämmönvaihtimien kuntoa on ollut vaikea kartoittaa säännöllisesti ja vuotoihin on perinteisesti pystytty reagoimaan vasta kun ne ovat päässeet kehittymään haitallisen suuriksi. EIT laiteperheen pikatesteillä halkeamat tai vuodot voidaan havaita helposti jo ennen kuin ne aiheuttavat vaaraa prosessille.EIT menetelmät ovat nopeita, tarkkoja ja siistejä eivätkä vaadi elintarviketeollisuuden kannalta vaikeita erikoistoimenpiteitä kuten värjäystä ja erityisiä pesuja testin jälkeen. Perinteisiä menetelmiä selvästi paremman tarkkuuden ja luotettavuuden lisäksi myös testaukseen kuluva aika vähenee huomattavasti.

 

EIT testit osaksi laadunvarmistusta
Kansainvälisesti tunnettujen ja vertailukelpoisten menetelmien kuten Hexteq ja Pasflo tulokset voidaan sellaisenaan ottaa osaksi yrityksen laadunvarmistusta. Ne ovat myös erittäin käyttökelpoisia validoitaessa uusien laitteistojen asennusten onnistumista käyttöönoton yhteydessä sekä verifioitaessa HACCP vaatimusten mukaisen ennakkohuoltojärjestelmän toimivuutta.

 

Käyttämiämme menetelmiä ovat:
Hexteq; levylämmönvaihtimien kuntotestaus
Pasflo; lämpökäsittelyn pitoajan varmennus
Magnerscan; siilojen, tuotetankkien yms. kuntotarkastus
Bactiscan; erityisesti biofilmin havaitsemiseen kehitetty UV-lamppu