Konsultointi


Liikkeenjohdon ja laadunhallinnan kehittäminen

Liiketoiminnan ja laadun kehittäminen liittyvät niin kiinteästi toisiinsa, että me Impresconissa emme edes yritä erottaa niitä toisistaan. Liikkeenjohdon kuten laadunhallinnankin kehittäminen on perimmiltään pyrkimystä yrityksen taloudellisen menestymisen parantamiseen, mitä edesautetaan tuotteiden ja palveluiden laatua ja toimintojen tehokkuutta kehittämällä.

Mielestämme olennaisimmat tekijät yrityksen taloudelliseen menestymiseen ovat asiakkaiden tyytyväisyyden ja uskollisuuden lisääminen sekä uusien asiakkaiden puolelleen voittaminen. Onnistuneisiin asiakastuloksiin päästään tehostamalla ja parantamalla omia asiakas- ja toimintaprosesseja, panostamalla tuotteiden ja palvelun laatuun sekä parantamalla toimintaa yhteistyökumppaneiden kanssa. Tyytyväinen asiakas on aina yrityksen paras puolestapuhuja. Ilman osaavaa ja motivoitunutta henkilöstöä tähän tuskin päästään; jatkuvalla henkilöstön tietotaidon kehittämisellä ja motivaation ylläpitämisellä saavutetaan paremmin asetetut päämäärät. Yritys voi myös parantaa kilpailukykyään ja julkisuuskuvaansa osoittamalla kantavansa yhteiskunnallista ja ympäristövastuuta.

Imprescon käyttää liiketoiminnan ja laadun kehittämisessä yrityksen luonteesta ja tavoitteista riippuen pääasiassa seuraavia malleja tai niiden yhdistelmiä perusapuvälineinä:

ISO 9001:2000 ja ISO 9004:2000 laatustandardit toiminnan ja laadun hallintaan ja parantamiseen.

Balanced Scorecard -tasapainoitettu tuloskorttimalli strategisten tavoitteiden muuntamiseksi käytännön tavoitteiksi ja toimenpiteiksi.

EFQM Euroopan laatupalkintomalli yrityksen kehittämiseen ja kehittymisen itsearviointiin.

 

Lisäksi käytämme mm. seuraavia kehittämisen työkaluja:

ISO 14001 ympäristöstandardi ympäristöasioiden hallintaan ja parantamiseen.

HACCP-standardit elintarvikealan tuoteturvallisuuden ja omavalvonnan hallintaan ja parantamiseen.

ISO 10011 ja ISO 19011 Auditointi -standardit yrityksen laadunhallinta- ja ympäristönhallintajärjestelmien sekä omavalvonnan toimivuuden toteamiseksi.